Mitä ovat UX- ja UI-suunnittelu?

Termejä UX- ja UI-suunnittelu käytetään monesti yhdessä ja ne sekoitetaan helposti toisiinsa. Nämä termit ovat kuitenkin kaksi eri asiaa, jotka olisi hyvä erottaa toisistaan. Termejä UX- ja UI-suunnittelua ja monia muita, kuten IxD (engl. Interaction Design) ja UCD (engl. User-Centric Design) yhdistää kuitenkin yksi asia – kaikki ne liittyvät käyttökokemukseen.

Keskitytään nyt kuitenkin UX- ja UI-suunnitteluun, sekä näiden välisiin eroihin.

Hyvä esimerkki, miten UX- ja UI-suunnittelun eroa voisi kuvata on taideteoksen katsominen: UX-suunnittelua on se, mitä tunteita kyseinen taideteos sinussa herättää, kun taas UI-suunnittelua on se, millaisilla maaleilla ja tekniikoilla teos on tehty.

Todellisuudessa voi olla kuitenkin vaikea erottaa UX- ja UI-suunnittelu toisistaan, sillä näiden välinen raja on hyvin häilyvä. Sukelletaan nyt tarkemmin termien merkityksiin.

UX-suunnittelu eli käyttäjäkokemussuunnittelu

UX tulee englanninkielisestä termistä User Experience. Se on ihmiskeskeinen tapa suunnitella tuote. Vaikka UX-suunnittelu voidaan liittää moniin eri suunnittelun osa-alueisiin, kuten palvelumuotoiluun, tarkoitetaan sillä yleensä digitaalisten tuotteiden suunnittelua, kuten nettisivujen tai sovelluksien suunnittelua.

Pohjimmiltaan UX-suunnittelu viittaa ihmisen ja tuotteen tai palvelun väliseen suhteeseen ja vuorovaikutukseen. Design-aspekti puolestaan ottaa huomioon kaikki erilaiset elementit, jotka muovaavat tätä kokemusta.

UX-suunnittelijan tehtävänä on huomioida miltä käyttökokemus tuntuu ja kuinka helppoa käyttäjän on toteuttaa haluttu toimi. Kaiken kaikkiaan UX-suunnittelun tarkoituksena on luoda helppokäyttöisiä ja tehokkaita kokemuksia. UX-suunnittelija on siis vastuussa tuotteen kokonaisvaltaisesta käyttäjäystävällisyydestä. UX-suunnittelija luo rautalankamalleja, joita UI-suunnittelija vie työssään eteenpäin.

UX-suunnittelua on esimerkiksi se, kuinka vaivattomasti verkkokaupassa ostotapahtuma pystytään toteuttamaan.

UI-suunittelu eli käyttöliittymäsuunnittelu

UI on lyhenne englanninkielisestä sanasta User Interface. UI-suunnittelu täydentää UX-suunnittelua, ja siinä keskitytään tuotteen ulkonäköön ja vuorovaikutteisuuteen. Toisin sanoen UI-suunnittelija keskittyy tuotteessa käytettäviin typografiaan, kuviin ja väreihin, sekä muihin visuaalisuus elementteihin, joiden avulla tuotteesta tehdään käytettävä.

Siinä missä UX-suunnittelua voidaan tehdä myös ei-digitaalisissa kanavissa, on UI-suunnittelu täysin digitaalinen termi. UI-suunnittelussa otetaan huomioon käyttäjän ja digitaalisen laitteen tai tuotteen vuorovaikutus. Siinä keskitytään siihen, miltä kyseinen tuote näyttää ja tuntuu käyttää. UI-suunnittelussa vie eteenpäin UX-suunnittelijan luomia rautalankamalleja ja vie ne eteenpäin kohti valmista, visuaalisesti viimeisteltyä tuotetta.

Päämääränä UI-suunnittelussa on suunnitella tuote, joka on intuitiivinen. UI-suunnittelijan tehtävänä on huomioida visuaaliset ja interaktiiviset elementit, kuten tuotteessa käytetyt typografiat, värimaailmat, napit ja ikonit sekä välistykset unohtamattakaan tuotteessa käytettyjä kuvia ja tuotteen responsiivista designia.

UI-suunnittelua on esimerkiksi se, miltä aikaisemmin mainittu verkkokauppa näyttää.

Mitä eroa on UX- ja UI-suunnittelulla

UX- ja UI-suunnittelu menee monesti käytettäessä sekaisin ja termejä käytetäänkin usein väärin. UX-ja UI-suunnittelu kulkevat kuitenkin käsi kädessä, eikä toista voi olla ilman ensimmäistä. Monesti UI-suunnittelija tarvitsee myös tietää UI-suunnittelusta ja toisin päin.

Suurin ero näillä termeillä on se, että UX-suunnittelussa keskitytään siihen, mikä on tuotteen käyttökokemuksen kokonaisvaltainen tuntuma. UX-suunnittelija keskittyy käyttäjän koko polkuun tietyn ongelman ratkaisemiseksi – Mitä askeleita vaaditaan ja kuinka suoraviivaista tuotetta on käyttää. Puolestaan UI-suunnittelussa keskitytään siihen, miltä tuote näyttää ja toimii. UI-suunnittelija keskittyy niihin yksityiskohtiin, jotka tekevät käyttäjän kulkeman matkan mahdolliseksi.

Mitä tästä jäi käteen?

UX- ja UI-suunnittelun voisi sanoa olevan saman kolikon eri puolia ja ne tarvitsevatkin toinen toisiaan. Yhdessä näiden avulla voidaan luoda henkeäsalpaavia käyttökokemuksen omaavia tuotteita, joita käyttäjällä on ilo ja halu käyttää.

Toivottavasti tämä pintaraapaisu aiheesta auttoi sinua ymmärtämään UX-ja UI-suunnittelun eroja. Tulevissa blogiartikkeleissa tullaan käsittelemään aiheita erikseen ja paljon laajemmin, joten pysy kuulolla!

Sinua saattaa kiinnostaa myös nämä